Reference

Automatizace budov

  • plynofikace a teplofikace obytných celků
  • administrativní a významné budovy
  • výrobní haly a objekty
  • náročné a hygienické provozy – nemocnice, datová centra
  • bezpečnostní systémy

Průmyslová automatizace

  • chemické úpravny vod
  • čistírny odpadních vod
  • úpravny pitných vod
  • čištění průmyslových vod
  • technické zabezpečení provozu bazénů a úpravy vod